vogel

Wat is Taalmozaïek?

Taalmozaïek is een taalprogramma om peuters en kleuters veel taal èn kennis van de wereld te leren. Het programma geeft een dagelijks aanbod van verschillende activiteiten om dat te bereiken.
Elke dag weet de leerkracht wat te onderwijzen, èn hoe je dat kan doen.
Het woordenschataanbod van Taalmozaïek bestaat uit bijna 4500 woorden, verdeeld over drie jaar: peuters, groep 1 en groep 2.
limonade

Voor wie is Taalmozaïek?

Taalmozaïek is er voor leerkrachten en leidsters in de voor- en vroegschoolse educatie, de VVE.
Zij staan steeds vaker voor groepen met een gemengde populatie.
Met kinderen met taalachterstanden die veel en snel woorden moeten leren. Met taalvaardige kinderen die uitdagende activiteiten willen. Taalmozaïek geeft activiteiten om aan al die kinderen goed onderwijs te kunnen geven.