Onderzoek

In het schooljaar 2014-2015 is een onderzoek gestart naar de effectiviteit van Taalmozaïek. In het onderzoek is met voor- en natoetsen gemeten in welke mate de kinderen de aangeboden woorden onthouden. Daarnaast is gekeken of het programma ook leidt tot een vergroting van de algemene Nederlandse woordenschat van de kinderen. Heeft de intentionele aanpak van Taalmozaïek geleid

In het schooljaar 2014-2015 is een onderzoek gestart naar de effectiviteit van Taalmozaïek. In het onderzoek is met voor- en natoetsen gemeten in welke mate de kinderen de aangeboden woorden onthouden. Daarnaast is gekeken of het programma ook leidt tot een vergroting van de algemene Nederlandse woordenschat van de kinderen. Heeft