Pilot

In het schooljaar 2014-2015 starten we met een pilot op een aantal verschillende basisscholen. In de pilot werken de scholen gedurende zes weken met Taalmozaïek. Voorafgaand vindt er een introductiebijeenkomst plaats en na afloop een evaluatiebijeenkomst. In deze pilot willen we de ervaringen in het werken met Taalmozaïek op verschillende scholen verzamelen. Die ervaringen helpen ons het programma verder te verbeteren.