Onderzoek

In het schooljaar 2014-2015 is een onderzoek gestart naar de effectiviteit van Taalmozaïek. In het onderzoek is met voor- en natoetsen gemeten in welke mate de kinderen de aangeboden woorden onthouden. Daarnaast is gekeken of het programma ook leidt tot een vergroting van de algemene Nederlandse woordenschat van de kinderen. Heeft de intentionele aanpak van Taalmozaïek geleid tot positieve effecten op het incidentele leren van woorden?

Er is zowel actief als passief getoetst op woordkennis, waarbij gekeken is wat de verhouding tussen actieve en passieve woordkennis is. Het onderzoek is uitgevoerd door Sylvia Bacchini.

Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat de kinderen zowel op het gebied van de passieve als op de actieve beheersing vooruitgaan in woordenschat. Er is echter meer onderzoek met controlegroepen nodig om de effectiviteit van het programma te kunnen vaststellen.

Het volledige onderzoeksverslag kunt u hieronder downloaden:

 

pdf ikoon