Soms krijgen we de vraag of wij ook losse thema’s verkopen.
Wij leveren Taalmozaïek alleen als compleet programma en uitsluitend met een tweejarig scholingstraject.
Dat scholingstraject bestaat uit teamscholingen en klassenbezoeken waarin de leidster en/of leerkrachten
getraind worden in het het werken met Taalmozaïek. De kosten daarvan hangen af van het aantal
leerkrachten/leidsters. Op aanvraag geven wij een overzicht van het scholingstraject met daarbij een
kostenraming.

Een andere vraag is of er met Taalmozaïek ook gewerkt kan worden in combinatiegroepen 1-2.
Het antwoord is: liever niet. Er is inmiddels onderzoek (Ansari, Purtell & Gershoff, 2016) waaruit blijkt dat
onderwijs in combinatiegroepen tot slechtere resultaten leidt dan onderwijs in aparte groepen 1 en 2, zeker in
groepen met anderstalige kinderen en/of kinderen uit achterstandssituaties. In die groepen moeten kinderen
in hoog tempo veel aanbod in taal en kennis krijgen. Dat lukt alleen goed in aparte groepen 1 en 2. Daarom is
Taalmozaïek geschreven voor een jaarklassensysteem.
 

 

Onze algemene voorwaarden kunt u hieronder downloaden:

pdf ikoon

 

 

 

De woordenlijst Nieuwkomersgroepen Basisonderwijs kunt u hieronder downloaden: